มาช่วยกันหยุดตลาดค้าสัตว์ป่า

ตลาดขายสัตว์ป่าเป็นแหล่งที่มาของการเกิดและระบาดของโรคใหม่ๆ อย่างเช่น โรค COVID-19 ที่กำลังคร่าชีวิตของผู้คนและสัตว์มากมาย และฝากร่องรอยความสูญเสียและเสียหายไว้ในขณะที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง

มาช่วยกันหยุดตลาดค้าสัตว์ป่าด้วยพลังเสียงของคุณ

กว่าสองในสามของโรคติดต่อชนิดใหม่ๆนั้นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์  โรค COVID-19 และ โรคจากสัตว์สู่คนอื่นๆ บางโรคนั้น มีต้นตอมาจากตลาดค้าสัตว์ป่าซึ่งมักจะพ่วงมากับการทารุณกรรมสัตว์ ในตลาดประเภทนี้ สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ อย่าง ตัวนิ่ม เสือ หรือ หมี ถูกพรากจากบ้านและนำมาขังในกรงเพื่อขายต่อ

เสียงของคุณสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลง มาช่วยเราส่งเสียงไปถึงรัฐบาลทั่วโลกให้: ปิดและหยุดตลาดค้าสัตว์ป่า  เพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ และปกป้องสัตว์ป่าที่กำลังใกล้สูญพันธุ์

ภาพถ่ายโดย แดน เบนเนท